Görseli Büyütün

Uyarılar

 • Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
 • Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
 • Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde 15 dk. bol su ile yıkayınız. Tıbbi yardım alınız.
 • Yutulması veya teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
 • Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
 • Kullanımdan sonra elbise ve ellerinizi yıkayınız.
 • Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
 • Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
 • Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
 • Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Energymax

Energymax Sıvı Hümük Asit

Açıklama ve Teknik Bilgiler

Etkili madde doğrudan bitki hücrelerine nüfuz ederek tüm bitki organlarına yayılır, düşük dozlarda dahi etkilidir.Etken madden,n çiçeklenmeyi teşvik edici özelliği olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Yeterli iriliğe ulaşmamış meyvelerde erken olgunlaşmayı engelleyerek homojen irilikte meyve hasatı sağlar. Meyvelerde raf ömrünü uzatmasının sebebi çürümeye sebep olan etmenleri yok etme özelliğidir.

Garanti Edilen İçerik w/w
Organik Madde %12
Toplam Hümik Fulvik Asit %12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %2.5
pH Aralığı 9-11

 

Çözünürlüğü
Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

Karışabilirlik
Enerjimax: Birçok insektisit, herbisit ve fungusit ile karışabilir. Uygun olan karıştırılmaması tek başına kullanılmasıdır. Karışım yapılacak ise ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırılmamalıdır.

Depolama Şartları
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 Yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı -4 ila +30 °C derece arasında olmalıdır.

Firma Beyanı

Beka Gübre, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.