Görseli Büyütün

Uyarılar

 • Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
 • Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
 • Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde 15 dk. bol su ile yıkayınız. Tıbbi yardım alınız.
 • Yutulması veya teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
 • Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
 • Kullanımdan sonra elbise ve ellerinizi yıkayınız.
 • Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
 • Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
 • Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
 • Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Hümix-ultra

Hümix-ultra Organik Kaynaklı Sıvı Hümik Asit
Organik Kaynaklı Ürünler

Açıklama ve Teknik Bilgiler

Garanti Edilen İçerik w/w
Organik Madde %18
Toplam Hümik Fulvik Asit %15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %2.5
pH Aralığı 10-12

 

Çözünürlüğü
Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

Depolama Şartları
Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve
kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 Yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı +5 ila +40 °C derece arasında olmalıdır.

Firma Beyanı

Beka Gübre, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.